Laatste nieuws
Bezoek Groenlinks
Videoboodschap
Fakkeltocht 28/01/12
DeBuzz 3 okt 2011
Mini-symposium 1 feb
Foto's symposium
Openbaar archief
Project status A15
Bestuurszaken
Contact
Links

Welkom op de website van Stichting Bewonersoverleg Groessen A15. Middels deze website willen wij betrokkenen, en primair inwoners van de gemeente Duiven, informeren over de stand van zaken aangaande de beoogde verlenging van de A15.

 

Via15 voor de status van het project

 

Volgende vergadering BOG-A15

Volgende vergadering:

 

 

 

Informatieavond Ontwerp Tracébesluit A15 Dorpshuis Groessen:

Bewonersoverleg Groessen A15 organiseert een informatiebijeenkomst op Dinsdag 1 Dec om 19:30.Lees meer.

 

 

Het laatste nieuws:

 

22/11/2015Ontwerkptracébesluit ter inzage in Groessen

Het OTB ligt ter inzage in het Dorspshuis in Groessen, tijdens reguliere openingstijden:

 

- maandag van 13.00 tot 17.30 uur en van 19.30 tot 23.00 uur
- dinsdag van 09.00 tot 12 uur (oneven weken) en van 19.00 tot 22.00 uur
- woensdag van 19.30 tot 23.00 uur
- donderdag van 09.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 24.00 uur
- vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 14.30 uur

 

 

12/11/2015 - Ontwerkptracébesluit ter inzage

Vanaf vandaag ligt het ontwerptracébesluit ter inzage. Kijk op de website van Via15 waar het ter inzage ligt.  

 

12/11/2015 - Ontwerkptracébesluit

Vanaf vandaag ligt het ontwerptracébesluit ter inzage. Kijk op de website van Via15 waar het ter inzage ligt, en waar en wanneer inloopbijeenkomsten zijn gepland.

Kunt u niet wachten? Hier vindt u (een deel van) de betreffende documenten:

 

05/11/2015 - Bestuursovereenkomst ondertekend

Vandaag hebben minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Conny Bieze de bestuursovereenkomst over inpassing A15 ondertekend.

Via deze link vindt u meer informatie, inclusief een interview met wethouder van Groningen (Duiven) en een inpassingsvideo van Via15. 

 

24/09/2015 - Regiovoorstel Inpassing A15/A12

De colleges van de vier gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar hebben ingestemd met het Regiovoorstel Inpassing A15/A12.

Het Regiovoorstel is hier te downloaden.

Pagina 29 laat de voorgestelde inpassing ter hoogte van Groessen zien; half-verdiept -3m van ruwweg Schralewijdsestraat tot A12 / geheel verdiepte onderdoorgang -6m ter hoogte van spoorlijn / variant: geheel verdiept ter hoogte van kern Groessen.

 

14/02/2014 - Presentaties Inloopbijeenkomsten Via15

 

De materialen die tijdens de bijeenkomsten, onder voorbehoud van verdere bewerking, zijn gepresenteerd, vindt u hier.

 

15/01/2014 - Inloopbijeenkomsten Via15

 

Rijkswaterstaat organiseert vijf inloopbijeenkomsten om u bij te praten over project ViA15. De bijeenkomsten staan gepland op 6, 8 en 10 Februari in Hotel van der Valk in Duiven, en op 11 en 13 Februari in Angeren.

 

25/11/2013 - Onderbouwing nieuwe snelwegen schiet tekort

 

De onderbouwing van de besluitvorming over de uitbreiding van snelwegen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft in opdracht van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederaties van Zuid-Holland, Brabant, Utrecht en Gelderland. Link naar de website. Link naar het rapport.

 

05/11/2013 - Gelderland boos om tolheffing op A15

Tol op het verlengde deel van de A15 €1.62 voor auto's en €7,54 voor trucks. Meer.

  

12/07/2013 - Officiele bekendmaking staatscourant

Bekendmaking van de Bestuursovereenkomst Doortrekking A15 Ressen naar A12 Oudbroeken.

Ga naar de website.

 

03/07/2013 - Besluit Minister en Tweede Kamer

Er is een besluit genomen voor een brug over het Pannerdensch Kanaal en een ligging direct ten noorden van de Betuwelijn, met een halfverdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Lees meer.

 

02/07/2013 - Vergadering BOG-A15

 Vergadering Dinsdag 2 juli in het Dorpshuis, aanvang 20:00.

  

04/06/2013 - Kennisgeving gemeenteraad Duiven

Lees meer.

 

23/04/2013 - BOG-A15 is dringend op zoek naar mensen...

... die vanuit hun beroep of expertise waardevolle inbreng kunnen geven. Lees de oproep voor deskundigen en/of mensen die mee willen denken.

 

13/02/2013 - A15 buiten schot bij bezuinigingen

De aanleg van de verlengde A15 kan daarmee volgens plan doorgaan.

Onduidelijk is nog wel of de provincie Gelderland in staat is de eerder toegezegde 400 miljoen euro mee te betalen. Door de invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinancien worden de mogelijkheden van de provincie beperkt. Link.

 

12/10/2012 - Ambitiedocument; het belang voor de omgeving...

ViA15 werkt aan een ambitiedocument. Hierin wordt o.a. "het belang voor de omgeving dat de weg op een zorgvuldige wijze (in het landschap) wordt ingepast" aan de orde gebracht.

De Gemeente Duiven komt ViA15 tegemoet door een zeer beperkte tijd te accepteren om ambities in te brengen. BOG-A15, dorpsraad Groessen en dorpsraad Loo krijgen slechts een week om hun input te leveren.

De "omgeving" -lees de bewoners- worden daarmee opnieuw genegeerd.

Klik hier om het ambitiedocument te lezen.

 

06/07/2012 - Geen openbare aanbesteding voor A15

De Tweede Kamer houdt vast aan de doortrekking van de A15 met een brug. De Kamer verwierp een motie van D66 en PvdA voor een open aanbesteding, waarin het bedrijfsleven zou mogen inschrijven op een weg met een tunnel of een brug

 

19/06/2012 - Verzoek aan Tweede Kamer commissie namens 20 samenwerkende stichtingen

De samenwerkende stichtingen in het plangebied hebben een indringende brief gestuurd aan de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu. Daarin wordt haarfijn aangegeven waar het proces mank is gegaan. Tevens wordt gevraagd een motie aan te nemen voor open aanbesteding van een oververbinding, of te besluiten tot uitstel van besluitvorming, om meer tijde te nemen een aantal onduidelijkheden weg te nemen.


31/05/2012 - Commissievergadering 31 Mei: Mininister ziet alternatief voor A15 bij Groessen

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) ziet mogelijkheden om de weg te verschuiven en eventueel verdiept aan te leggen. Lees meer.

.

15/05/2012 - Bezoek tweede kamer vergadering 31 Mei

Op 31 mei vergadert de Tweede Kamer over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12. We gaan we op 31 mei met twee bussen naar Den Haag. We bieden dan ook de petitie ‘Leefbaarheid A15’ aan. Wit u mee? Vul dan hier het opgaveformulier in.

 

16/04/2012 - Spoedbezoek Minister Schutz van Haegen aan Groessen

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur houdt vast aan een brug voor de te verlengen snelweg A15 over het Pannerdensch Kanaal. Ze liet zich informeren door Burgemeester Henk Zomerdijk en Frans Jongen van het Bewonersoverleg.

 

 

 

05/04/2012 - Tweede Kamer vragen

Leden van de tweede kamer stellen in een tweede ronde opnieuw vragen aan de Minister.

 

02/03/2012 - Videoboodschap aan Minister, Stadsregio en Provincie

Bewonersoverleg Groessen A15 en Milieuvrienden Duiven sturen een videobericht aan de Minister, de Stadsregio en de Provincie. Daarin wordt niet alleen op pijnlijke wijze duidelijk wat voor een dramatische gevolgen het gekozen tracé heeft, het doet ook een dringende oproep te zorgen voor verbeterde inpassing.

Lees hier het persbericht. Bekijk hier de volledige film op YouTube zoals aangeboden. Een verkorte versie vindt u hier.

 

 

 

 

02/03/2012 - Groen Links delegatie en VVD bezoeken het plangebied

Een delegatie van de 1e en 2e kamerfractie Groen Links bezoeken op Vrijdag 2 Maart Lingewaard en Groessen om met eigen ogen te aanschouwen welke dramatische impact doortrekking kan hebben.
 
Hetzelfde geldt voor Charlie Aptroot (VVD), die op Maandag 5 Maart op uitnodiging van Burgemeester Zomerdijk het plangebied in Groessen bezoekt.

 

18/02/2012 - Wethouder Sjef van Groningen over burgerparticipatie

Burgerparticipatie bij grote infrastructuurprojecten is op dit moment zo teleurstellend voor burgers, dat als dit niet verbeterd kan worden, het beter kan worden afgeschaft, zegt Sjef van Groningen, wethouder in Duiven. Lees meer...

 

28/01/2012 - 800 bezorgde omwonenden vragen aandacht voor een goede inpassing

Aan beide zijden van het Pannerdesch Kanaal werd een fakkel-tocht gehouden waarbij aandacht werd gevraagd voor een juiste inpassing. Kwaliteit voor leefbaarheid blijkt ondergeschikt te zijn aan financiele haalbaarheid voor onze volksvertegenwoordiging. Lees meer.

 

 

16/01/2012 - Onverwacht snelle beslissing door de Minister: Noord-trace met brug

Minister Schultz Van Haegen kiest voor de meest dramatische variant. Lees hier het nieuwsbericht. Hier een indicatie van het gekozen trace.

 

16/01/2012 - Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal past ook binnen het budget

Gemeente Lingewaard in samenwerking met een groep experts presenteren een tegenbegroting. Daaruit zou blijken dat een tunnel niet duurder hoeft te zijn dan een goedkope brug. Lees meer.

 

16/12/2011 - Liemerse variant door drie gemeenten gedragen

Zevenaar, Duiven en Lingewaard bereiken zwaarbevochten akkoord. Moeten de inwoners van Groessen en in bijzonder de Helhoek daar nu blij mee zijn?

 

13/12/2011 - Zienswijzen op Trajectnota/MER

In totaal werden 443 zienswijzen ingediend op de TrajectNota. Hier vindt u alle zienswijzen.

 

06/11/2011 - Bewonersoverleg Groessen A15 blij met milieurapport

 “Er wordt beleidsmatig heel bewust gestuurd”. Lees het persbericht, en de het artikel in de Gelderlander.

 

03/11/2011 - Commissie MER: minister schrijft A15-tunnel te snel af

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) neemt te snel afscheid van de aanleg van een A15 met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Lees het artikel in de Gelderlander. Of open het persbericht.

 

09/10/2011 - Zienswijze MER/Trajectnota

Bekijk hier de zienswijze als ingediend door Stichting Bewonersoverleg Groessen A15. Bekijk ook de bijlage bij de zienswijze.

  

03/10/2011 - deBuzz bezoekt Groessen

Zie menu voor meer info en foto's.

 

19/09/2011 - Zienswijze indienen

Tips voor het indienen van de zienswijze:

  • Voorstel zienswijze. U kunt deze in z’n geheel, voorzien van uw naam e.d., aanbieden via onderstaande web-link.

  • U kunt desgewenst delen daarvan overnemen.

  • We raden u aan zeker ook persoonlijke wensen, inzichten, commentaren toe te voegen direct via de web-link (onder ‘Algemeen’)

  • Combinaties van bovenstaande.

 

14/09/2011 - Informatie / Discussieavond

Welke gevolgen heeft de doortrekking voor u? De discusie avond op 14 September in het Dorpshuis te Groessen trok zo'n 140 mensen.Bekijk de presentatie.

Alleen sámen kunnen we een vuist maken tegen overheden om ervoor te zorgen dat de leefbaarheid in Groessen, Loo en Duiven Oost niet verkwanseld wordt.

Denk mee, werk mee, strijd mee !!! Meld u aan, via Contact.

 

12/09/2011 - Reactie op MER en petitie

Geef hier uw reactie op de MER/Trajectnota.

Bekijk en teken hier online de petitie "Doortrekking A15 niet ten koste van leefbaarheid!"

 

04/09/2011 - Geluid A15 en windrichting

Welke invloed heeft de windrichting nu eigenlijk op het geluid? Meningen zijn verdeeld. Hier meer info. Maar hoe zit het dan met de A15 en de impact van het geluid op Groessen. Klik hier voor een mooi plaatje... met een minder mooi resultaat.

 

16/08/2011 - MER / Trajectnota

De Rijksoverheid heeft de MER / Trajectnota gepubliceerd. Er kan worden gereageerd tot en met 26 September. Alle informatie is beschikbaar via deze link

 

22/06/2011 - Doorbraak: akkoord over financiën voor doortrekking A15

Rijk, de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem/Nijmegen hebben vanmorgen een principeakkoord bereikt over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar. In Den Haag ondertekenden minister Melanie Schultz van Haegen, Gedeputeerde Conny Bieze en stadsregio-bestuurder Bert Jeene een bestuurovereenkomst waarin afspraken voor de financiering zijn vastgelegd. Er is nu financiële dekking voor de doortrekking van de A15 vanaf het knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Daarbij gaan Rijk en regio uit van een brug over het Pannerdensch Kanaal en een half verdiepte ligging tussen Duiven en Zevenaar. Daarnaast is er extra geld voor de inpassing ter hoogte van Groessen en Boerenhoek. Lees meer.


Lees de
brief van de Minister aan de voorzitter van de Tweede Kamer. 


Bekijk deze
link voor een impressie van de doortrekking in Lingewaard. De betuwelijn wordt daarop gekruist reeds voor de brug over het Pannerdensch Kanaal.

 

15/06/2011 - Omroep Gelderland: A15 wordt doorgetrokken

"De A15 wordt definitief doorgetrokken. Om dit te betalen wordt het doorgetrokken stuk snelweg een tolweg, blijkt uit een brief van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer." Lees meer.

 

"...het plan is om die door te trekken naar de A12 bij Duiven." Was dat niet slechts een van de alternatieven?

 

"Volgens de Stadsregio Arnhem Nijmegen is de financiering nagenoeg rond. De provincie betaalt een groot deel." Eigenaardig, aangezien de financieringsbehoefte uit de MER moet komen, en afhankelijk is van het alternatief en de varianten.

 

Noemenswaardig is dat de website van Via15 nog steeds meldt dat het project nog in de onderzoeksfase voor de Trajectnota/MER zit...


 

08/04/2011 - Provincie: doortrekking A15 is noodzakelijk

Zes regionale bewonersgroeperingen schorten deelname aan participatieproces op. Lees meer.

 

18/05/2010 -  A15 in het nieuws (Gelderlander).

Artikel 1: Doortrekking van A15 hangt aan zijden draad (12mei). Artikel 2: Telder: 'Tunnel is harde eis bij doortrekken A15' (13mei). Artikel 3: Niet verlengen A15 is duurder (15mei).

 

 

Voor overige informatie verwijzen we u graag naar het Archief.